Szelektív hulladékgyűjtés népszerüsítése oktatási intézményekben

Rengeteg olyan szemetet kidobunk, amely újrahasznosítható lenne. Ezek mind a szeméttelepekre kerülnek és kupacokban állnak. Ezek a hulladékhegyek.  Mindenki látott már ilyet. Nem szép látvány.
Magyarországon 1 ember 1 év alatt 470 kg szemetet termel. Ez nagyon sok. Pl. az uniós ajánlás 300kg/év. A szelektív hulladékgyűjtés fő célja hogy egyre kevesebb szemét kerüljön az ilyen  szeméttelepekre és minél több a szelektív telepekre. Két fontos dolgot tehetünk: a megelőzés és a már meglévő hulladék szelektálása.
Megelőzés elég egyszerű dolog.  Boltokban ne vásároljunk agyoncsomagolt dolgokat. Ne fogadjuk el a szórólapokat, hirdetési újságokat. (naponta több tonnát hordanak szét az országban).  Kerüljük az egyszer használatos műanyag dolgokat.
A másik nagyon fontos tényező a hulladék szelektív gyűjtése.  Ehhez viszont nem elég csak kirakni a gyűjtőket a területekre, hanem a „fejekben is rendet kell rakni”. Tudatosítani kell, hogy ez nem néhány ember hóbortja, hanem lassan létkérdés lesz, hogy szeméthegyeken lépkedünk keresztül, vagy tudatosan teszünk a saját jól felfogott érdekünkben megelőző lépéseket. Ezek segítségével, ha már ott van az a hulladék, ne a lerakók, vagy az égetők számát szaporítsuk, hanem megadjuk a lehetőséget az „újrahasznosításra”, amihez elengedhetetlen a szelektív gyűjtés. Nagyon fontos dolognak tartjuk, ezt a felfogást már kora gyerekkorban kezdjük tudatosítani. Ebben a szellemben kerestük fel a székesfehérvári oktatási intézményeket, ahol igen pozitív visszajelzést kaptunk az alábbi célunk megvalósításához.

A cél, hogy a pedagógusok közreműködésével valamennyi óvodás, általános iskolás és középiskolás megismerkedhessen a szelektív hulladékgyűjtés gondolatával, a felnövekvő generáció számára értékké és mindennapi gyakorlattá váljon a környezettudatos magatartás. A fiatalok tanítása kiemelten fontos, mert hosszú távon az ő együttműködésükkel működhet hatékonyan a szelektív hulladékgyűjtés, a környezet terhelését minimalizáló hulladékgazdálkodás.

2009. szeptember hónaptól 2010 júniusig 11 intézményt látogattunk meg. Ezek között az óvodás korosztálytól a középiskolás generációig terjedt a paletta. Igyekeztünk mindenütt a saját korosztályuknak megfelelő előadásmóddal reprezentálni a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, és egyre sürgetőbb halaszthatatlanságát.

A gyerekek érdeklődése reményt adott ahhoz, hogy volt, és a továbbiakban is van értelme az ilyen előadássorozatoknak. Voltak diákok, akik már tapasztalattal rendelkeztek a szelektív hulladékgyűjtés területén, illetve az oktatási intézményükben többen gyűjtenek valamilyen hulladék fajtát. Sok intézményben vannak hulladékgyűjtő programok.

Az előadásokon elhangzottakat a későbbiekben átbeszélték, megvitatták a gyerekek illetve nevelőik.

2010. november 3. · gaja · Nincs hozzászólás
Címke:  · Kategória: Cikkek archívum